[?] : <y>

   
 
 

[-] [.] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [_] [ ]


()yE(_)yozhik...(_)yp(_)yy
()yKyPeHHa_(_)ypoa(_)yap(_)ypya_oa
(_)yakudza-zloy(_)ypaCpaxoM3(_)yoa()yoe
(_)yarik(_)yurash()ya(_)yo
()youth(_)yurf()ya 

().